Køb det nye kropas hos 23 kongekronekroer, hvor en tidligere ejer var kongeligt privilegeret. Når du har et kropas, så får du en lille overraskelse på de 23 kroer ved bestilling af frokost eller aftensmad. Med kropasset kan du også samle på kongekroner med kroernes navne og konkurrere med din familie og dine venner om, hvem der har besøgt fleste kongekronekroer.

Læs mere her

Kropas